Deutsch | English
  www.tuv.com
Start  |  Hersteller  |  Systeme  |  Komponenten  |  Zertifikate  |  Kontakt  |  Impressum  |  Datenschutz  |

 
Zertifizierte Mess- und Auswerteeinrichtungen nach DIN EN 15267

Methan (CH4)

Hersteller Produkt Komponenten
ABB AG ACF5000 CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
digitale Datenübertragung: Modbus,
Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG MCA 10-HWIR CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
  MCA 10-HWIR CH2O CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
ENVEA MIR 9000 CLD NO, NO2, NOx, N2O, CH4,
O2, CO2,
  MIR 9000e CO, NOx, N2O, SO2, CH4,
O2, CO2,
Gasmet Technologies Oy CEMS II e
(CEMS / CEMS II)
CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O,
O2, H2O, CO2,
  CEMS II ef CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
MKS Instruments Inc. MGS 300 CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4,
H2O, CO2,
Opsis AB AR 650/N CO, N2O, HCl, CH4,
H2O, CO2,
SICK AG MCS 100 FT CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
  PowerCEMS100
(MAC GMS 800 / MKAS S800)
CO, NO, NO2, N2O, SO2, CH4,
O2, CO2,
  MCS200HW CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
digitale Datenübertragung: Modbus,
 
  
2022-07-26
 
Emission: | CO | NO | NO2 | NOx | N2O | SO2 | HCl | HF | NH3 | Hg | FID | CH4 | CH2O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme |
Bezugsgrössen:   | H2O | CO2 | O2 | TNBZ | Gesch. |
Mobile AMS:   | CO | NO | NO2 | NOx | N2O | SO2 | FID | CO2 | O2 |
Digitale Daten-Übertragung:   | Profibus | Modbus |   Daten-Auswertung:   | Rechner |
Immission:   | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | O3 | Benzol |