Deutsch | English
  www.tuv.com
Start  |  Hersteller  |  Systeme  |  Komponenten  |  Zertifikate  |  Kontakt  |  Impressum  |  Datenschutz  |

 
Zertifizierte Mess- und Auswerteeinrichtungen nach DIN EN 15267

HCl

Hersteller Produkt Komponenten
ABB AG ACF5000 CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
digitale Datenübertragung: Modbus,
AP2E LaserCEM CO, NO, SO2, HCl, NH3,
O2, H2O,
Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG MCA 10-HWIR CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
  MCA 04 CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3,
O2, H2O, CO2,
  MCA 10-HWIR CH2O CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
ENVEA MIR 9000 CO, NO, SO2, HCl,
Gasmet Technologies Oy CEMS II ef CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
  CEMS II e
(CEMS / CEMS II)
CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, CH2O,
O2, H2O, CO2,
General Impianti S.r.l. GCS
(GIGAS 10M)
CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3,
H2O, CO2,
MKS Instruments Inc. MGS 300 CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4,
H2O, CO2,
NEO Monitors AS LaserGas II HCl HCl,
H2O,
Opsis AB AR 650/N CO, N2O, HCl, CH4,
H2O, CO2,
SICK AG MCS200HW CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, NH3, CH4, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
digitale Datenübertragung: Modbus,
  MCS 100 FT CO, NO, NO2, N2O, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, Gesamt-C,
O2, H2O, CO2,
Siemens LDS 6 7MB6121 HCl HCl,
H2O,
Unisearch Associates LasIR HCl/H2O HCl,
H2O,
 
  
2022-07-26
 
Emission: | CO | NO | NO2 | NOx | N2O | SO2 | HCl | HF | NH3 | Hg | FID | CH4 | CH2O | Staub | Staub qualitativ | Langzeit-Probenahme |
Bezugsgrössen:   | H2O | CO2 | O2 | TNBZ | Gesch. |
Mobile AMS:   | CO | NO | NO2 | NOx | N2O | SO2 | FID | CO2 | O2 |
Digitale Daten-Übertragung:   | Profibus | Modbus |   Daten-Auswertung:   | Rechner |
Immission:   | PM 10 | PM 2,5 | CO | NO | NO2 | NOx | SO2 | O3 | Benzol |